Vacatures


Secretaris

De secretaris is het aanspreekpunt voor leden, commissies en bestuur en houdt toezicht op de naleving van de regelementen.  Daarnaast organiseert de secretaris bestuursvergaderingen, maakt de notulen en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en correspondentie. Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar secretaris@vvdehooiberg.nl 


Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging.  De voorzitter leidt de algemene ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Daarnaast ziet de voorzitter toe op naleving van de reglementen en de diverse beleidsstukken en draagt hij of zij zorg voor het voortbestaan van de vereniging. Interesse? Stuur dan een mailtje naar voorzitter@vvdehooiberg.n

 


Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken.  Hij of zij regelt en verwerkt de inkomsten (o.a. sponsorgelden en contributie) en uitgaven (o.a. zaalhuur en lidmaatschap Nevobo). Jaarlijks zorgt de penningmeester voor een balans, resultatenrekening en begroting. Deze worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Controle vindt plaats door de kascommissie. Ben jij onze nieuwe penningmeester? Stuur dan een mailtje naar penningmeester@vvdehooiberg.nl