Praktische informatie


Contactgegevens

Info VV de Hooiberg

VV de Hooiberg

Hooiberglaan 11

8121 RA Olst

secretaris@vvdehooiberg.nl


Wedstrijdtenues

Zodra je lid van de vereniging en wedstrijden speelt, ontvang je van de vereniging een wedstrijdtenue in bruikleen. Dit tenue is en blijft eigendom van de vereniging. 


Contributie 2022 - 2023

 • Seniorenleden € 210,- per seizoen

• C-jeugd € 180,- per seizoen

• CMV leden € 150,- per seizoen 

• Recreanten € 150,-  per seizoen (wedstrijden worden gespeeld op trainingsavond) 

Ons rekeningnummer is NL48RABO0308223772. Contributie wordt in drie termijnen geïncasseerd. 


Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Het is belangrijk om melding te kunnen maken van grensoverschrijdend-/ongewenst gedrag om een veilig sportklimaat te creëren en te behouden. Meld het dus wanneer je hiermee (in)direct te maken krijgt! Dit kan je doen bij de vertrouwenscontactpersoon bij je vereniging, maar ook bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Zij bieden een luisterend oor, kunnen advies geven en waar nodig doorverwijzen.

 

Vertrouwenspersoon vereniging:

Aart Borgers 

Vertrouwenspersoon Olst-Wijhe 

aborgers@kpnmail.nl

 


Gedragsregels

Download
Gedragsregels VV de Hooiberg
Gedragsregels VV Hooiberg.docx
Microsoft Word document 50.9 KB

Wedstrijden

De CMV jeugd speelt ongeveer 1 à 2 x per maand meerdere wedstrijden op een zaterdagochtend in de regio. Via de app van de Nevobo kan je zien waar jouw team moet spelen. Nieuwe jeugdleden nemen niet gelijk deel aan wedstrijden. Er wordt eerst een half seizoen getraind, zonder competitie. Naast dat de speler de basisvaardigheden aan leert, krijgen de trainers de vaardigheden van de speler goed in beeld. Bij ziekte of blessures van huidige jeugdleden kan er voor gekozen worden een nieuw lid eerder competitie te laten spelen. Dit besluit ligt altijd bij het jeugdbestuur en/of trainers.


Foto's en video's

Bij evenementen en tijdens wedstrijden kunnen er foto’s/video’s gemaakt worden. Ook wordt van alle teams een teamfoto op de website gepubliceerd. Is er bezwaar tegen publicatie van fotos/video’s op de website en/of nieuwsbrief, meld dit dan!

Dit kan via communicatie@vvdhooiberg.nl

 


Afmelden

Wil je stoppen met volleyballen? Wat jammer! Als je het echt zeker weet, kan je je afmelden door een mailtje te sturen naar 

secretaris@vvdehooiberg.nl en penningmeester@vvdehooiberg.nl. Afmelden voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren voor 15 april. Indien de afmelding te laat binnen komt, zijn we helaas genoodzaakt om de contributie voor het gehele seizoen in rekening te brengen.