Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Het is belangrijk om melding te kunnen maken van grensoverschrijdend-/ongewenst gedrag om een veilig sportklimaat te creëren en te behouden. Meld het dus wanneer je hiermee (in)direct te maken krijgt! Dit kan je doen bij de vertrouwenscontactpersoon bij je vereniging, maar ook bij het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF. Zij bieden een luisterend oor, kunnen advies geven en waar nodig doorverwijzen.

 

Vertrouwenspersoon vereniging:

AART BORGERS

VERTROUWENSPERSOON OLST-WIJHE

aborgers@kpnmail.nl